Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130424 ; AF ; 4000
nüsxə:
şöbə:
nişan : F64
qrinti: içtimai -siyasi ədəbiyyatFB.F Fərəcov
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130424 ; AF ; Əvəz Həbibov ; 1030
nüsxə:
şöbə:
nişan : H47
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; arxiv materialı ; Ə.Quliyev ; 6000
nüsxə: 11718
şöbə: 323
nişan : Ş27
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; S.Qənbərova ; 1100
nüsxə: 8241
şöbə: 321
nişan : S70
qrinti: 04
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; Zahid Mustafayev ; 2000
nüsxə: 24430
şöbə: 323:070
nişan : B69
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; историческая литература ; H.Əlizadə ; 8000
nüsxə: 5068
şöbə: 323:(55)
nişan : T86
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; историческая литература ; Nəzakət Ələddinqızı ; 2000
nüsxə: 24788
şöbə: 323
nişan : A23
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; КТ ; 2009 ; биография (Автобиография) ; R.İ.Əliyev
nüsxə: 24515
şöbə: 159.9(092)
nişan : Ə64
qrinti: 15
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130426 ; AF
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q-15
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130416 ; AF ; V.Martınov ; 10.000
nüsxə: 6555
şöbə: 323
nişan : T66
qrinti: 11
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130416 ; A.F ; Fəridə Bakıxanova ; 25.000
nüsxə: 316.3
şöbə: 316.3
nişan : B44
qrinti: 76
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130417 ; AF ; Tomas deVal
nüsxə: 23972
şöbə: 323
nişan : V-23
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130506 ; AF
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q82
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130513 ; AF ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : M52
qrinti: məktəb materialları
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130423 ; AF ; Elmi -siyasi ədəbiyyat ; 32000
nüsxə: 3956
şöbə: 323
nişan : E46
qrinti: 11
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130423 ; AF ; l
nüsxə: 11402
şöbə: 314
nişan : Q82
qrinti: 65
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130424 ; AF ; içtimai -siyasi ədəbiyyatFB.F Fərəcov ; 4000
nüsxə: 8230
şöbə: 316
nişan : F64
qrinti: 04
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130424 ; AF ; Əvəz Həbibov ; 1030
nüsxə: 10430
şöbə: 323
nişan : H47
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20140530 ; 60*84 ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q
qrinti: dərs vəsaiti
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130426 ; AF
nüsxə: 23809
şöbə: 324
nişan : Q-15
qrinti: 05