Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130506 ; AF
nüsxə: 15065
şöbə: 316
nişan : Q82
qrinti: 11
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130513 ; AF ; məktəb materialları ; 2300
nüsxə: 20048
şöbə: 316
nişan : M52
qrinti: 00
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130311 ; AF ; L. MƏMMƏDOVA ; 70*100
nüsxə:
şöbə:
nişan : K74
qrinti: biblioqrafiya
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20140530 ; 60*84 ; dərs vəsaiti ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə: 26476
şöbə: 159.9(075.8)
nişan : Q
qrinti: 15
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130312 ; AF ; Z.B.GÖYÜŞOV
nüsxə:
şöbə:
nişan : K76
qrinti: qısa hekayələr
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130313 ; AF ; Ə.S. ŞAKİRZADƏ
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ş18
qrinti: общественно-политическая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130313 ; AF ; RAYMOND MOUDİ
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ö42
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130314 ; AF ; M. F.CƏLİLOV ; 1200
nüsxə:
şöbə:
nişan : M52
qrinti: библиография
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130314 ; AF ; ABDULLA ƏLƏKBƏROV ; 1500
nüsxə:
şöbə:
nişan : B61
qrinti: metodiki vəsait
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130314 ; AF ; L.Qarayeva ; 4.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : N78
qrinti: научное издание
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130311 ; AF ; biblioqrafiya ; L. MƏMMƏDOVA ; 70*100
nüsxə: 23919
şöbə: 02
nişan : K74
qrinti: 12
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130322 ; af ; N.İsmayılov ; 10000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K21
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130312 ; AF ; qısa hekayələr ; Z.B.GÖYÜŞOV
nüsxə: 4374
şöbə: 1(479.24)
nişan : K76
qrinti: 12
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; AF20130322 ; 1970 ; Teymuraz Cəfərov
nüsxə:
şöbə:
nişan : C17
qrinti: içtimai-siyasi ədəbiyyat
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130329 ; AF ; 7500
nüsxə:
şöbə:
nişan : K84
qrinti: историческая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; КТ ; 84*108 ; 10000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K97
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130329 ; AF
nüsxə:
şöbə:
nişan : A10
qrinti: историческая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130329 ; AF ; Qılman İsmayılov
nüsxə:
şöbə:
nişan : H99
qrinti: историческая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130313 ; AF ; общественно-политическая литература ; Ə.S. ŞAKİRZADƏ
nüsxə: 3789
şöbə: 1/14
nişan : Ş18
qrinti: 04
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130313 ; AF ; RAYMOND MOUDİ
nüsxə: 25762
şöbə: 1/14
nişan : Ö42
qrinti: 12