Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Yeni layihə:“Azərbaycan Respublikasında dərsliklərin yaranma tarixi, inkişaf dinamikası və elmi əsə

“Azərbaycan Respublikasında dərsliklərin yaranma tarixi, inkişaf dinamikası və  elmi əsərlər baxımından çözülməsi”
 
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının 19 yanvar 2017-ci il 03 №li əmrinə əsasən “Azərbaycan Respublikasında dərsliklərin yaranma tarixi, inkişaf dinamikası və  elmi əsərlər baxımından çözülməsi” mövzusunda dərsliklərin təhlili və araşdırılması məqsədilə aşağıdakı aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılmışdır.
 
Qrupun rəhbəri: 
 
Məmmədova Şəfiqə Elmi informasiya  və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri
 
Üzvləri :
 
Cəfərzadə Pərvin Elmi informasiya  və biblioqrafiya şöbəsinin böyük biblioqrafı
 
Əhmədova Aysel Elmi informasiya  və biblioqrafiya şöbəsininbiblioqrafı
 
Bununla  əlaqədar olaraq iş planı tərtib edilmişdir:
- kartotekalara baxılması 
- mövzu və əlifba kataloqlarına baxılması
- mövzu qovluqlarına baxılması
- disklərə baxılması
- mövzuya dair elmi referatlarla tanış olmaq 
- A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, və s. görkəmli pedaqoqların ilk dərslikləri
- təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsindən köhnə dərsliklər haqqında məlumatların əldə edilməsi
- təhsil Müzeyinə gedilməsi və mövzuya dair materialların toplanması.
 
Materialların toplanması  və hazırlanması ilə əlaqədar olaraq işçi qrupu öz işini aşağıdakı mərhələlərdə planlaşdırır. 
1. M.F.Axundov adına kitabxanaya getmək.
2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xalq Təhsil Muzeyinə
3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanasına
4. Materialların sistemləşdirilməsi xronologiya üzrə yığılması
5. Kartoçkaların annotasiya yazılışı
6. Toplanan nadir nüsxələrin fotoşəkillərinin materiala əlavə edilməsi