Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

2018-2019-cu tədris ilinin ilk ezamiyyələri

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının əməkdaşları hər tədris ilində olduğu kimi bu ildə Rayon Təhsil Şöbələrinə ezami olmuşlar. REPK-nın "Elmi metodik və təhlil şöbəsi"nin müdiri S.N.Məmmədova Hacıqabul RTŞ-na həmin şğbənin  metodistl Şirvan ŞTŞ-nə ezamiyyədə olmuşlar.

"Yeni İnformasiya Texnologiyar şöbəsi"nin böyük kitabxanaçısı S.A.Abbasova Sabirabad RTŞ-ə, "Elmi İnformasiya və Biblioqrafiya şöbəsi"nin böyük kitabxanaçısı G.T.Ələkbərova Saatlı RTŞ-ə, "Komplektləşdirmə, elmi kitabişləmə və kitab mübadiləsi şöbəsi"nin  baş kitabxanaçısı M.İ.Məmmədhəsənova İmişli RTŞ-də ezəmiyyələrdə olmuşlar Ezamiyyə zamanı əməkdaşlat məktəb kitabxanaçıları ilə seminar toplantılar keçirmişlər.Toplantıda 29 oktyabr "Məktəb kitabxanası günü" ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlər üçün məsləhətlər vermişlər.