Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Yubileylər

80-ci 9illərdəAzərbaycan hökumətinin məktəb kitabxanalarının işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də məktəb kitabxanalarına elmi- metodik rəhbərliyi həyata keçirən Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının yaradılması oldu
Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR-nin maarif naziri E.Qafarovanın "Respublika Elmi Pedaqoji Kİtabxanasının yaradılması haqqında " 1982-ci ilin 1 yanvar tarixində imzaladığı 332 nömrəli əmrinə əsasən nazirliyin səlahiyyətli strukturlarının məsul işçilərinə tapşırılır ki, 1982-1983-cü illərdə REPK-nın açılması üçün lazımi sənədləşdirməni bir ay müddətinə başa,atdirib t'qdim etsinlər.
1983-cü il 24 yanvar tərəxində isə İsmixanova Tamilla Əşrəf qızı Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına direktor vəzifəsinə təyin edilir.