Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

HAQQIMZDA

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası 

Kitabxana fondu
Oxu zalı
Oxuculara xidmət şöbəsi
Komplektləşdirmə, elmi kitabişləmə və kitab mübadiləsi şöbəsi
Elmi informasiya və bibliografiya şöbəsi
Elmi metodik və təhlil şöbəsi
Yeni informasiya texnologiyaları şöbəsi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (REPK) Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin "Azərbaycan SSR-də xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi haqqında " 24 iyun 1982-ci il tarixi 335 №-li birgə qərarına əsasən 1983-cü ildə 4 şöbədən ibarət, 39 ştat vahidi ilə yaradılmışdır. Kitabxanaya Maarif Nazirliyi 21 noyabr 1983-cü il tarixli, 175№-li sərəncamı ilə Oktyabr rayonu 161 №-li məktəbin birinci mərtəbəsində iki sinif otağı vermişdir. 1985-ci ildən isə kitabxana Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun binasında fəaliyyət göstərir

REPK-a fəaliyyət göstərdiyi vaxtdan Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsil müəssisələri kitabxanaları üçün metodiki mərkəz funksiyasını yerinə yetirir.

Elmi-texniki, bədii, ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-mənəvi ədəbiyyat xəzinəsi geniş oxucuların istifadəsinə verilmiş kitabxana fondlarının formalaşmasında tarixi milli qaynaqlıq, yüksək ideallıq, bəşərilik və humanistlik ön plana çəkilmişdir.          

REPK elmi sahəvi kitabxanadır. Respublika təhsil işçilərinə, təhsil sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrə, nazirliyin kitabxana şəbəkəsinə məlumat -biblioqrafiya xidmətini həyata keçirən elmi metodik və əlaqələndirmə mərkəzidir. Respublikada elmi pedaqoji ədəbiyyatın əsas kitabsaxlayıcısıdır. Kitabxana kataloq, kartoteka, biblioqrafik vəsaitlər, elektron informasiya ehtiyatları yaratmış  və oxucuların istifadəsinə vermişdir.